Holiday inn ecc

Het LUMC, Janssen Campus Nederland en Galapagos organiseren het eerste Leiden Bio Science Congress in samenwerking met het Leiden Bio Science Park. U kunt boeiende keynotes, interactieve workshops en een geanimeerd panelgesprek verwachten.

LUMC, Janssen and Galapagos organize the first Leiden Bio Science Congress & Career event in collaboration with Leiden Bio Science Park. You can expect interesting keynote lectures, interactive workshops and a lively panel discussion.

Het Leiden Bio Science Park wordt gevormd door een grote variëteit aan onderzoeks- en onderwijsinstellingen en bedrijven die zich richten op gezondheid. Het Leiden Bio Science Park is bovendien een integraal onderdeel van het landschap van onderwijs, bedrijven en wetenschap in de provincie Zuid-Holland. Optimale samenwerking tussen al deze partijen onderling, maar ook met beleidsmakers zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en Economische Zaken & Klimaat, bevordert een aantrekkelijk innovatieklimaat.

Together with the LUMC, Leiden Bio Science Park forms a vibrant hub with a wide range of health-oriented companies, and research and educational institutes. It is also an integral part of the scientific, educational and business community of South-Holland. Optimal collaboration between all of these parties, as well as with public health authorities and society, will benefit innovation. Furthermore, collaboration will provide opportunities for (future) employees to develop skill sets that match job market requirements.

Tijdens het Leiden Bio Science Congress worden al deze partijen bij elkaar gebracht en komen de volgende vragen aan bod:

The Leiden Bio Science Congress aims to bring together all these parties and will address the following questions:

Hoe kunnen we de samenwerking tussen de relevante partijen binnen en buiten het Leiden Bio Science Park verbeteren?

How can we enhance collaboration between relevant parties?

Hoe kunnen we samenwerken om talent ontwikkeling en werkgelegenheid te stimuleren en faciliteren?

How can we collaborate to stimulate and facilitate talent development and employment?

Locatie / Venue

Het Leiden Bio Science Congress en het Career Event vinden plaats in Holiday Inn Event & Convention Center Leiden.

The Leiden Bio Science Congress and the Career Event take place at Holiday Inn Event & Convention Center Leiden.

Cookie instellingen

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Informatie over de verwerking van (persoons)gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.

Privacyverklaring | Sluiten

Nieuwe datum

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Door de uitbraak van het coronavirus, met ieders gezondheid en welzijn als voornaamste prioriteit, hebben het LUMC, Janssen en Galapagos beslist om het Leiden Bio Science Congress & Career Event uit te stellen.

Het concept en het programma blijven ongewijzigd. Indien u zich al inschreef, zal u meer informatie ontvangen over hoe in te schrijven voor de nieuwe datum. We hopen u dan alsnog te mogen verwelkomen voor dit evenement rond innovatie en samenwerking in de ‘Quadruple Helix’ (bedrijfsleven, onderwijs, overheid en patiënt)!

 

NEW DATE

 Thank you for visiting our website. Amidst the coronavirus outbreak, and as everyone’s health and wellbeing is our first priority, LUMC, Janssen and Galapagos have decided to postpone the Leiden Bio Science Congress & Career Event.

The concept and the program remain unchanged. Those who have already subscribed will receive more information on how to subscribe for the new date. We hope to welcome you for this event on innovation and collaboration in the ‘Quadruple Helix’ (business, education, government and patients)!

Holler Box